Προετοιμασία για τη μετάβαση στο σχολείο για παιδιά προσχολικής ηλικίας (3-5 ετών)

27 Σεπτεμβρίου 2017 / Δήμητρα Αναστασιάδου

DIMITRA ANASTASIADOY_EPIGRAFI (FINAL) 600x120cm (06-09-2017) (2)

Προετοιμασία για τη μετάβαση στο σχολείο για παιδιά προσχολικής ηλικίας (3-5 ετών)

  1. Συνοπτική περιγραφή προγράμματος:

Το Learning & Sensory οργανώνει ετήσιο πρόγραμμα προετοιμασίας για την μετάβαση στο σχολείο παιδιών προσχολικής ηλικίας (3-5 ετών) με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη τους και την προαγωγή δεξιοτήτων σχολικής ετοιμότητας.

Συνολική Διάρκεια: 4 ώρες την ημέρα

Συνολικό κόστος: 300 ευρώ το μήνα

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Αναστασιάδου Δήμητρα- Ειδική Παιδαγωγός 6932806988

Καλογερής Κυριάκος- Εργοθεραπευτής 6943528435

  1. Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας (3-5 ετών) που χρειάζονται προετοιμασία για την ένταξη τους στο σχολικό περιβάλλον. Με παιγνιώδη και διασκεδαστικό τρόπο τα παιδιά θα μάθουν να αλληλεπιδρούν, να συνεργάζονται και να δέχονται εξωτερικά ερεθίσματα στα οποία και θα ανταποκρίνονται. Επίσης θα μάθουν να οργανώνουν το χώρο τους καθώς και να κατακτήσουν γνωστικές δεξιότητες σύμφωνα με την ηλικία τους.

 

12903706_10208037706193750_417967691_o

 

  1. Διαδικασία προγράμματος:

α) Αξιολόγηση δυνατοτήτων για την επιλογή της παρέμβασης.

β) Συνεργασία και ενημέρωση στους γονείς με στόχο την ολιστική προσέγγιση του παιδιού.

γ) Τήρηση καθημερινού εκπαιδευτικού προγράμματος και γραπτή ενημέρωση για την πορεία του παιδιού.

  1. Σκοπός:

Σκοπός του προγράμματος  προετοιμασίας μετάβασης στο σχολείο είναι η προώθηση των ψυχοκινητικών γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από τη δομημένη διδασκαλία και ταυτόχρονα η ενίσχυση της αυτόνομης διαβίωσης σε θέματα σίτισης και αυτοεξυπηρέτησης.

Το δομημένο πρόγραμμα που ακολουθείται καθημερινά βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν τι αναμένεται και πώς να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στο περιβάλλον που τους πλαισιώνει. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η συμπεριφορά τους, δημιουργώντας κατάλληλα και κατανοητά περιβάλλοντα που δεν προκαλούν άγχος και ανησυχία.

20160622_161734

  • Στον τομέα της επικοινωνίας θεμελιώδεις στόχοι είναι η δήλωση αιτήματος, η ανταπόκριση ή η άρνηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η έκφραση συναισθημάτων και η χρήση κοινωνικών εκφράσεων.
  • Στον τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων δίνουμε βάση στην εγγύτητα, την βλεμματική επαφή, την παράλληλη δραστηριότητα και την κοινωνική ανταπόκριση. Επίσης δουλεύουμε την εναλλαγή σειράς, τους κανόνες του παιχνιδιού καθώς και την αμοιβαιότητα και το μοίρασμα.
  • Στον ψυχοκινητικό τομέα εστιάζουμε στην λεπτή και αδρή κίνηση καθώς και στην ανάπτυξη του οπτικοκινητικού συντονισμού.
  • Στον γνωστικό τομέα δίνουμε έμφαση στην οπτική και ακουστική αντίληψη, τη μίμηση και την οπτική, λειτουργική και ακουστική μνήμη. Επιπλέον το παιδί διδάσκεται γνωστικές έννοιες που ανταποκρίνονται στην ηλικία του μέσω της ταύτισης, της ταξινόμησης, της αντιστοίχησης και της σειραθέτησης.