Μαθησιακή υποστήριξη κατ οίκον

Η μαθησιακή υποστήριξη κατ’ οίκον γίνεται όταν το παιδί ή ο γονέας αδυνατεί να παρευρεθεί στο γραφείο για λόγους υγείας ή προσωπικούς. Επιπρόσθετα η μαθησιακή υποστήριξη κατ’ οίκον προσφέρεται όταν το παιδί χρειάζεται εντατική καθημερινή υποστήριξη.

 

Η ειδική διαπαιδαγώγηση στο σπίτι ακολουθεί την εξής πορεία:

  • Αξιολόγηση του παιδιού,
  • συζήτηση με τους γονείς και επιλογή στόχων,
  • δημιουργία εξατομικευμένου προγράμματος
  • προετοιμασία υλικού,
  • μαθησιακή παρέμβαση,
  • τέλος αξιολόγηση των μετρήσιμων στόχων και επαναπροσδιορισμός τους

 

Τα θετικό στοιχείο της μαθησιακής υποστήριξης κατ’ οίκον είναι ότι το παιδί μαθαίνει να οργανώνει το χώρο και το χρόνο του. Στόχος του εκπαιδευτικού δεν είναι μόνο η κατάκτηση των στόχων και η διεκπεραίωση του μαθήματος, αλλά και η αυτονομία του μαθητή. Η αυτοπεποίθηση του μαθητή αυξάνεται καθώς λύνει μόνος του εύκολες ασκήσεις που του αποδεικνύουν, ότι μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα έχοντας εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Έπειτα η δεξιότητα αυτή γενικεύεται και στο πλαίσιο του σχολείου, καθώς το παιδί προετοιμάζεται στο σπίτι και για το μάθημα της επόμενης μέρας.

 

Οι μέθοδοι προσέγγισης του παιδιού, επιλογής και δημιουργίας υλικού όπως και η υλοποίηση του μαθήματος ακολουθούν την εκπαιδευτική παρέμβαση της ειδικής διαπαιδαγώγησης που υλοποιείται και στο γραφείο.