Παράλληλη στήριξη στο σχολείο

Οι ανάγκες των παιδιών με ΔΑΦ στο σχολικό περιβάλλον αλλά και η τροποποίηση του νομικού πλαισίου η οποία επιτρέπει στην οικογένεια, κάτω από ορισμένες συνθήκες, να παρέχει στο σχολείο τον επαγγελματία που θα αναλάβει το έργο της Παράλληλης Στήριξης,  ώθησαν την επιστημονική ομάδα του κέντρου μας να αναπτύξει μια ομάδα ειδικών συνεργατών οι οποίοι είναι σε θέση να στηρίξουν το παιδί στο σχολικό περιβάλλον έτσι ώστε να ενσωματωθεί όσο το δυνατόν καλύτερα στο γενικό σχολείο.

Όταν λοιπόν είναι απαραίτητο και νομικά εφικτό, ένας εξωτερικός επαγγελματίας μπορεί να συνεργαστεί με το εκπαιδευτικό πλαίσιο και να βοηθήσει το παιδί να ενταχθεί στη σχολική τάξη. Με τον όρο ένταξη δεν εννοούμε μόνο την μαθησιακή, αλλά ένας μαθητής μπορεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες ψυχοκοινωνικές, διαταρακτικής συμπεριφοράς εντός και εκτός τάξης, κοινωνικής απομόνωσης, αντίστασης στη μετάβαση ή στην παραμονή στο σχολείο ή ακόμη και επιθετικότητας.

Το άτομο που θα αναλάβει να στηρίξει το παιδί στο σχολείο, θα συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες από τους υπευθύνους διδάσκοντες, από την οικογένεια, από την παρατήρηση του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον αλλά και από το ίδιο το παιδί όταν αυτό είναι εφικτό.

Κατόπιν, θα σχεδιαστεί ένα πλάνο παρέμβασης για το οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουν οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες και η οικογένεια του υποστηριζόμενου παιδιού. Στόχος μας λοιπόν μέσω της παράλληλης στήριξης είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εξατομικευμένου προγράμματος που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του μαθητή και θα σχετίζεται με τα εμπόδια τα οποία δυσχεραίνουν τη ζωή του παιδιού ως μαθητή και με τους τρόπους που θα διασφαλίσουν την ένταξη του παιδιού στο γενικό σχολείο.

Οι ειδικοί επαγγελματίες παράλληλης στήριξης βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τη θεραπευτική ομάδα που δουλεύει με το παιδί και την οικογένεια με σκοπό να ενδυναμωθεί η παρέμβαση και εκτός σχολείου.

Η επιστημονική ομάδα ειδικής διαπαιδαγώγησης του κέντρου έχει συνεργαστεί και συνεχίζει να συνεργάζεται με επιτυχία με δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά πλαίσια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στοχεύοντας σε μία ολοκληρωμένη θεραπευτική παρέμβαση για τα παιδιά με ειδικές δυσκολίες.