Σεμινάρια εκπαιδευτικών

Τα σεμινάρια εκπαιδευτικών δημιουργήθηκαν με στόχο να βοηθήσουν τους δασκάλους που ασχολούνται με την μαθησιακή υποστήριξη και προετοιμασία των παιδιών, να γνωρίσουν τις εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας και τη δημιουργία του εξατομικευμένου προγράμματος.

Είναι κοινώς παραδεκτό ότι η έλλειψη ενημέρωσης για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών στο γνωστικό αλλά και στο συμπεριφοριστικό επίπεδο, έχει οδηγήσει τους εκπαιδευτικούς σε απόγνωση. Μέσω του σεμιναρίου και των εποπτειών που θα παρακολουθήσουν, οι δάσκαλοι θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν αντιμέτωποι με τα προβλήματα των δικών τους μαθητών και να δώσουν οι ίδιοι τις λύσεις χρησιμοποιώντας τις τεχνικές, που θα μάθουν. Θα διεξαχθούν μελέτες περίπτωσης και το σεμινάριο θα έχει κυρίως βιωματικό χαρακτήρα.

Αρχικά θα μυηθούμε στο τρόπο προσέγγισης του μαθητή από τον εκπαιδευτικό. Ακρογωνιαίος λίθος της διδασκαλίας είναι η εμπιστοσύνη του μαθητή. Διάφορα παιχνίδια και ερωτήσεις βοηθούν τον εκπαιδευτικό να κάνει το παιδί να νιώσει άνετα στο χώρο του και να δομήσει μία σωστή σχέση που θα διέπεται από αλληλοκατανόηση και σεβασμό.

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός μαθαίνει πώς να κάνει μαθησιακή αξιολόγηση στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά, ειδικά προσαρμοσμένο σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Η αξιολόγηση των δυνατοτήτων του παιδιού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης, διότι θα πρέπει να εντοπίζονται τα γνωστικά ελλείμματα του παιδιού, πριν αρχίσει τη διαδικασία μάθησης.

Ο σημαντικότερος τομέας που θα δοθεί ιδιαίτερη βάση είναι αυτό της διδακτικής μεθοδολογίας και παρέμβασης. Στο στάδιο αυτό οι εκπαιδευτικοί θα γνωρίσουν τους εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας που μπορούν να χρησιμοποιήσουν προκειμένου το παιδί να αντιληφθεί και να εσωτερικεύσει τις έννοιες που προσπαθούν να διδάξουν. Θα τονιστεί ιδιαίτερα η επιλογή των διδακτικών στόχων και η ιεράρχηση τους σε επιμέρους μικρότερους. Επίσης σε ποιες περιπτώσεις οι στόχοι θεωρούνται εφικτοί για το παιδί και πότε θα πρέπει να υπάρξει προσαρμογή τους. Οι εκπαιδευτικοί στο σημείο αυτό θα ζητηθεί να φέρουν περιγραφές περιστατικών που οι ίδιοι συναντούν δυσκολίες με σκοπό να γίνει η εκπαίδευση πιο ρεαλιστική.

Τέλος θα γίνει αναφορά στον τρόπο ανάλυσης συμπεριφοράς κατά την διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας και της αντιμετώπισης δύσκολων συμπεριφορών. Τα περισσότερα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο μαθησιακό κομμάτι αντιδρούν αρνητικά με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν το έργο του δασκάλου.

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο αυτό οι εκπαιδευτικοί θα είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις μαθησιακές και συμπεριφορικές δυσκολίες που θα συναντούν μέσω της χρήσης πολλαπλών τεχνικών, έχοντας συνεχή ανατροφοδότηση από την ομάδα του σεμιναρίου.